WhatsApp nettprat!

2023-2028 Kina gravemaskin markedsutvikling prognose og investeringsstrategi analyse rapport Gravemaskin spor link

2023-2028 Kina gravemaskin markedsutvikling prognose og investeringsstrategi analyse rapport Gravemaskin spor link

4

Gravemaskineri refererer til jordflyttingsmaskineri som graver ut materialer høyere eller lavere enn lageroverflaten med en bøtte og laster dem inn i transportkjøretøyer eller slipper dem til lagerplassen.Gravemaskiner er en stor underindustri av globale anleggsmaskiner, og salgsskalaen deres er nest nest etter måkemaskineri (inkludert bulldosere, lastemaskiner, veihøvler, skrapere, etc.).
I følge statistikken til China Construction Machinery Industry Association, vil 342784 gravemaskiner bli solgt i 2021, en år-til-år økning på 4,63 %;Blant dem var 274357 innenlandske, ned 6,32 % fra år til år;68427 sett ble eksportert, opp 97 % fra år til år.Fra januar til februar 2022 ble det solgt 40090 gravemaskiner, en nedgang på 16,3 % fra år til år;Blant dem var 25330 innenlandske, ned 37,6 % fra år til år;14760 sett ble eksportert, med en vekst fra år til år på 101 %.
Som et viktig mekanisk utstyr for infrastrukturkonstruksjon, gir gravemaskiner ikke bare betydelige bidrag til mennesker, men spiller også en negativ rolle i å ødelegge miljøet og forbruke ressurser.De siste årene har Kina også innført en rekke relevante lover og regler, og gradvis integrert med internasjonal praksis.I fremtiden vil gravemaskinprodukter fokusere på energisparing og forbruksreduksjon.
Med den gradvise utvinningen av økonomien har motorveibygging, eiendomsbygging, jernbanebygging og andre felt direkte drevet etterspørselen etter gravemaskiner.Påvirket av den storstilte infrastrukturplanen fremmet av staten og investeringsboomen i eiendomsbransjen, vil gravemaskinmarkedet i Kina vokse ytterligere.Fremtidsutsiktene for gravemaskinindustrien er lovende.Med akselerasjonen av økonomisk bygging og økningen i byggeprosjekter, vil etterspørselen etter gravemaskiner i sentrale og vestlige regioner og nordøstlige regioner øke år for år.I tillegg har den nasjonale strategiske støtten og industriens egen optimerings- og oppgraderingsutvikling gitt fordeler for nye maskinindustrier som intelligent produksjon.Nærings- og informasjonsdepartementet og Finansdepartementet utstedte i fellesskap utviklingsplanen for intelligent produksjon (2016-2020), som foreslo å fremme implementeringen av "to-trinns" strategien for intelligent produksjon innen 2025. Med kontinuerlig promotering av "Belt and Road"-strategien, "Made in China 2025" og andre nasjonale retningslinjer, og økningen i Industry 4.0, vil Kinas gravemaskinindustri innlede flere utviklingsmuligheter.
Rapporten om utviklingsprognose og investeringsstrategianalyse av Kinas gravemaskinmarked fra 2023 til 2028 utstedt av Industrial Research Institute har totalt 12 kapitler.Denne artikkelen introduserer først den grunnleggende situasjonen og utviklingsmiljøet til gravemaskiner, analyserer deretter dagens situasjon for internasjonal og innenlandsk anleggsmaskinindustri og gravemaskinindustri, og introduserer deretter i detalj utviklingen av små gravemaskiner, hydrauliske gravemaskiner, veihoder, mikrogravere, store og mellomstore gravemaskiner, hjulgravere og landbruksgravere.Deretter analyserte rapporten de innenlandske og utenlandske nøkkelbedriftene i gravemaskinmarkedet, og spådde til slutt fremtidsutsiktene og utviklingstrendene til gravemaskinindustrien.
Dataene i denne forskningsrapporten er hovedsakelig fra National Bureau of Statistics, General Administration of Customs, Department of Commerce, Finansdepartementet, Industrial Research Institute, Market Research Centre of the Industrial Research Institute, China Construction Machinery Industriforeningen og sentrale publikasjoner i inn- og utland.Dataene er autoritative, detaljerte og rike.Samtidig er kjerneutviklingsindikatorene i bransjen spådd vitenskapelig gjennom profesjonelle analyser og prediksjonsmodeller.Hvis du eller din organisasjon ønsker å ha en systematisk og dyp forståelse av gravemaskinbransjen eller ønsker å investere i gravemaskinbransjen, vil denne rapporten være et uunnværlig referanseverktøy for deg.


Innleggstid: Okt-07-2022